szukaj w zasobach serwisu:
 
Internetowy serwis dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Kalkulatory OBPON Szkolenia i doradztwo indywidualne w siedzibie firmy

Dla użytkowników
Kod dostępu:
  
Serwis informacyjny przesyłany na Twoją skrzynkę:
subskrypcja - informacje
 Wadomości
 Biznes informacje
 Szkolenia
 Unia Europejska
KZRSIiSN - informacje
ostatnia aktualizacja informacji: 2013-06-27 08:07:00
powrót do strony głównej działu KZRSIiSN - informacje

Jesteś w dziale: KZRSIiSN - informacje
Drukuj A A A

15.09.2011 - 09:33 KZRSIiSN: Zaproszenie na szkolenia w ramach projektu 'Trójkąt pożytku publicznego' dla MOPS, PCPR, PUP, WTZ i NGO


Projekt realizowany pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz patronatem Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Warszawa, sierpień 2011 r.

ZAPROSZENIE

Do dyrektorów powiatowych i miejskich centrów pomocy rodzinie
Do dyrektorów powiatowych i miejskich urzędów pracy
Do prezesów zarządów fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej
Do kierowników warsztatów terapii zajęciowej


Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa na szkolenia organizowane w ramach zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie ma formę projektu i nosi nazwę "Trójkąt pożytku publicznego".

Jego celem jest szersze włączenie jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu w proces promowania, inicjowania i organizowania spółdzielni socjalnych jako skutecznej metody ograniczania bierności zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Projekt ten nazwaliśmy "Trójkąt pożytku publicznego" bowiem nasze doświadczenia podpowiadają, że współpraca jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz miejscowych przedsiębiorców stanowi w tej dziedzinie niezbędny warunek osiągnięcia zakładanych w projekcie celów. Projekt ten, w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uzyskał pozytywną ocenę i otrzymał dofinansowanie ze środków PO FIO. Projekt dobrze wpisuje się w zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

W trakcie zajęć będziemy omawiać zagadnienia związane z tworzeniem przez organizacje pozarządowe wspólnie z samorządami gmin lub (i) powiatów) spółdzielni socjalnych osób prawnych z myślą o rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Najbliżej tego celu są te organizacje i jednostki samorządu terytorialnego, które już prowadzą warsztaty terapii zajęciowej. Zachęcamy je, aby stały się również inicjatorem i członkiem założycielem takiej spółdzielni, która będzie pełniła rolę zakładu rehabilitacji zawodowej dla uczestników warsztatów, zwłaszcza tych, którzy są najbardziej przygotowani do samodzielnego życia. Rozwiązanie to zapewni ciągłość procesu rehabilitacji wielu uczestnikom WTZ, umożliwi im podjęcie pracy zawodowej w dotychczasowym, przyjaznym środowisku. W ten sposób zwiększy się rotacja uczestników warsztatów oraz liczba "absolwentów" WTZ skierowanych na rynek pracy. Jest wiele zalet takiego tandemu: WTZ – spółdzielnia socjalna, o których chcemy mówić w trakcie naszych zajęć szkoleniowych. Taka konstrukcja może stać się modelowym rozwiązaniem w polskim systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ta idea znalazła uznanie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który objął honorowy patronat nad realizacją projektu. Projekt wspiera również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego prezes także mu patronuje.

Każdy turnus szkoleniowy będzie trwał 5 dni (poniedziałek – piątek) i przewiduje ponad 30 godzin wykładów i warsztatów na których będą omawiane takie zagadnienia jak: system finansowego wspierania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prawne i finansowe zasady funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, procedury zakładania spółdzielni socjalnej osób prawnych, uwarunkowania pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa osób z głębszymi dysfunkcjami w tym z niepełnosprawnością intelektualną, uprawnienia oraz instrumenty wsparcia dla spółdzielni socjalnych wynikających z przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tandem WTZ – spółdzielnia socjalna jako instrument aktywizacji zawodowej w projektach systemowych OPS i PCPR (możliwość udziału ich uczestników w ramach kontraktów socjalnych w spółdzielniach), możliwości finansowania spółdzielni socjalnych ze środków PO Kapitał Ludzki i PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, rynek samorządowych zleceń dla spółdzielni socjalnych.

Zapraszamy na turnusy szkoleniowe organizowane w następujących terminach:

  • 26 – 30 września w Warszawie, termin zgłoszenia do 19. 09. br.,
  • 23 – 29 października w Krynicy Zdroju, termin zgłoszenia do 10. 10. br.,
  • 14 – 18 listopada w Warszawie, termin zgłoszenia do 31. 10. br.

Dopłata do kosztów każdego turnusu szkoleniowego, wynosi 700 zł od osoby, a dla organizacji prowadzących WTZ – 400 zł od osoby. W ramach tej kwoty słuchaczom zapewniamy zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, salę do zajęć wyposażoną w nagłośnienie i sprzęt multimedialny. Turnusy szkoleniowe będą lokowane w ośrodkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykłady będą ilustrowane prezentacją multimedialną, a słuchacze otrzymają odpowiednie materiały szkoleniowe. Przewiduje się także imprezy integracyjne. Na zakończenie słuchacze otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Wykładowcami będą specjaliści rekrutujący się z ministerstw i centralnych instytucji, nauczyciele akademiccy oraz praktycy z dziedziny rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Informujemy ponadto, że dokumenty dotyczące projektu oraz komunikaty o wszelkie zmianach i informacje o jego realizacji znajdują się na naszej stronie internetowej: www.kzrsiisn.zpchr.pl.Szanowni Państwo!

Pragniemy wyrazić przekonanie, że przedstawicieli Waszych organizacji i instytucji spotkamy na organizowanych przez nas turnusach szkoleniowych. Tylko przy Waszym aktywnym udziale możemy wzbogacić polski system rehabilitacji osób niepełnosprawnych o kolejne ogniwo jakim mogą być spółdzielnie socjalne osób prawnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

 Kierownik projektu - Prezes Zarządu              
 Ludwik Mizera - Jerzy Szreter                

W załączeniu:Dodaj swój komentarz:
Wpisz sumę cyfr: 6 i 7

Uwaga!
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu zpchr.info i nie ponosi on odpowiedzialności za treść wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.

Możesz również skorzystać z kompleksowej obsługi doradczo - konsultacyjnej zadając pytania i uzyskując odpowiedzi od naszych konsultantów. W tym celu zapraszamy do serwisu ReklamaAktualności serwisu    Współpraca    Sondaże
Copyright © Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych