szukaj w zasobach serwisu:
 
Internetowy serwis dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Kalkulatory OBPON Szkolenia i doradztwo indywidualne w siedzibie firmy

Dla użytkowników
Kod dostępu:
  
Serwis informacyjny przesyłany na Twoją skrzynkę:
subskrypcja - informacje
 Wadomości
 Biznes informacje
 Szkolenia
 Unia Europejska
KZRSIiSN - informacje
ostatnia aktualizacja informacji: 2013-06-27 08:07:00
powrót do strony głównej działu KZRSIiSN - informacje

Jesteś w dziale: KZRSIiSN - informacje
Drukuj A A A

26.09.2011 - 12:58 KZRSIiSN: Zaproszenie na szkolenia w ramach projektu 'Wszechnica Wiedzy Spółdzielczości Inwalidów' dla członków rad nadzorczych, kadry zaangażowanej w sprawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, członków zarządów i innej kluczowej kadry



L.dz. 628/KZR/11
Warszawa 21 września 2011


Do prezesów Zarządów i przewodniczących Rad Nadzorczych Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Spółdzielcy !

Uprzejmie informujemy, że nasz projekt szkoleniowy pod nazwą "Wszechnica Wiedzy Spółdzielczości Inwalidów" uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach konkursu na ustawowe zadania zlecone.

Projekt obejmuje szkolenie:
  • członków rad nadzorczych
  • kadry zaangażowanej w sprawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (obsługa kadrowa, finansowa, rehabilitacyjna itp)
  • członków zarządów i innej kluczowej kadry

ze wszystkich spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych z całego kraju bez względu na przynależność do związku rewizyjnego.
Łącznie szkoleniem w 2011 roku powinniśmy objąć, co najmniej 156 osób.

Celem szkolenia jest podniesienie i aktualizowanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa spółdzielczego, jego celów i misji, roli i współpracy spółdzielczych organów, umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi, metod oceny wyników gospodarczych, zdolności dostosowawczych do nowych warunków, restrukturyzacji, instrumentów wsparcia ze środków publicznych zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polityki państwa w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, gospodarowania zakładowym funduszem rehabilitacji, prawa pracy, systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, uprawnień osób niepełnosprawnych, itp.

Będziemy tak kształtować programy i treść szkoleń by przygotować uczestników do zgodnego współdziałania wszystkich organów spółdzielni wobec trudnych wyzwań dnia dzisiejszego.

Jesteśmy przekonani, że zdobyta na szkoleniu wiedza w praktyce przełoży się na lepsze zarządzanie, harmonijną współpracę organów statutowych i reprezentacji pracowniczej. Powinno to korzystnie wpływać na integrację załogi i funkcjonowanie spółdzielczych przedsiębiorstw, co w dobie kryzysu gospodarczego ma ogromne znaczenie.

Ze względu na późne uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON, zakładamy organizację w br. 3-ch turnusów szkoleniowych. Odbędą się one w okresie listopad – grudzień br. Każdy turnus będzie liczył około 52 słuchaczy i obejmował 32 godz. wykładów i zajęć seminaryjnych realizowanych w okresie 5 dni (poniedziałek – piątek). Zajęcia będą prowadzić eksperci rekrutujący się ze środowiska akademickiego, pracowników resortów i instytucji centralnych oraz organizacji i instytucji spółdzielczych. Wykłady ilustrowane będą prezentacją multimedialną, zaś sala wykładowa wyposażona w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne.

Uczestnicy szkolenia będą zakwaterowani w ośrodku szkoleniowym, przystosowanym funkcjonalnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach opłaty za szkolenie uczestnicy otrzymają pełne wyżywienie, drukowane materiały szkoleniowe, notatniki itp. Planujemy także imprezy integracyjne i kulturalne. Każde szkolenie będzie zwieńczone uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu. Pragniemy przypomnieć, że w szkoleniu kluczowej kadry spółdzielczości inwalidzkiej mamy już wieloletnie doświadczenie, a nasz Związek jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych.


Szanowne Koleżanki i Koledzy Prezesi !

Prosimy o delegowanie na szkolenia odpowiednich pracowników ze swojej spółdzielni. W tym celu należy wypełnić "kartę zgłoszenia na szkolenie", którą po wypełnieniu prosimy niezwłocznie przesłać na nasz adres. Delegowanym osobom wyślemy szczegółowe informacje o terminie i miejscu szkolenia, harmonogram zajęć, plan dojazdu do hotelu itp. Informacje te oraz formularz "karty zgłoszenia na szkolenie" będzie dostępny na naszej stronie internetowej www.kzrsiisn.zpchr.pl

Opłata za szkolenie wynosi 500 zł od osoby. Informujemy, że szkolenia są dofinansowane ze środków PFRON.

Podobnie jak w ubiegłym roku przesyłamy również ankietę ewaluacji ex-ante. Prosimy o jej wypełnienie i niezwłocznie odesłać na nasz adres. Na jej podstawie opracujemy raport, który w podstawowym zarysie będzie charakteryzował branże spółdzielczości inwalidów. Takie opracowanie może być bardzo przydatne w naszych dyskusjach i konsultacjach z przedstawicielami rządu na temat systemowych zmian w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, nowego rządu wyłonionego w najbliższych wyborach do parlamentu RP.


ZAPRASZAMY !



Ze spółdzielczym pozdrowieniem:

Kierownik projektu
Ludwik Mizera

Prezes Zarządu
Jerzy Szreter




W załączeniu:


Dodaj swój komentarz:




Wpisz sumę cyfr: 1 i 3

Uwaga!
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu zpchr.info i nie ponosi on odpowiedzialności za treść wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.

Możesz również skorzystać z kompleksowej obsługi doradczo - konsultacyjnej zadając pytania i uzyskując odpowiedzi od naszych konsultantów. W tym celu zapraszamy do serwisu



 Reklama



Aktualności serwisu    Współpraca    Sondaże
Copyright © Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych