szukaj w zasobach serwisu:
 
Internetowy serwis dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Kalkulatory OBPON Szkolenia i doradztwo indywidualne w siedzibie firmy

Dla użytkowników
Kod dostępu:
  
Serwis informacyjny przesyłany na Twoją skrzynkę:
subskrypcja - informacje
 Wadomości
 Biznes informacje
 Szkolenia
 Unia Europejska
KZRSIiSN - informacje
ostatnia aktualizacja informacji: 2013-06-27 08:07:00
powrót do strony głównej działu KZRSIiSN - informacje

Jesteś w dziale: KZRSIiSN - informacje
Drukuj A A A

16.04.2012 - 15:15 Szkolenia KZRSIiSN organizowane w ramach 'Wszechnicy Wiedzy Spółdzielczości Inwalidów 2012'WSZECHNICA WIEDZY SPÓŁDZIELCZOŚCI INWALIDÓW
Projekt dofinansowany ze środków PFRONWarszawa, marzec 2012 rok

L. dz. KZR/218/12


Do prezesów Zarządów i przewodniczących Rad Nadzorczych Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych.


Szanowne Koleżanki i Koledzy Spółdzielcy !

Uprzejmie informujemy, że nasz projekt pod nazwą "Wszechnica Wiedzy Spółdzielczości Inwalidów 2012" uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach IX konkursu na ustawowe zadania zlecone.

Projekt składa się z dwóch elementów:

  • ankietowego badania stanu spółdzielczości inwalidów i niewidomych - tzw. ewaluacja ex-ante,
  • szkolenia kluczowej kadry spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych - zorganizowanie czterech turnusów szkoleniowych dla minimum 200 osób.

Celem ankietowego badania jest ustalenie (w zawężonym zakresie) reprezentatywnego stanu spółdzielczości inwalidów i niewidomych, jej roli w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz kondycji finansowej. W obecnych warunkach, gdy nie ma obowiązku sporządzania sprawozdawczości dla rewizyjnych związków spółdzielczych, tej wiedzy, mogą dostarczyć badania ankietowe.

Celem szkolenia jest podniesienie i aktualizowanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa spółdzielczego, jego celów i misji, roli i współpracy spółdzielczych organów, umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi, metod oceny wyników gospodarczych, zdolności dostosowawczych do nowych warunków, restrukturyzacji, instrumentów wsparcia ze środków publicznych zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polityki państwa w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, gospodarowania zakładowym funduszem rehabilitacji, prawa pracy, systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, uprawnień osób niepełnosprawnych, itp. W nawiązaniu do Światowego Roku Spółdzielczości, informacje o ruchu spółdzielczym w innych krajach, także umieścimy w programie naszych zajęć. Będziemy tak kształtować programy i treść szkoleń by przygotować uczestników do zgodnego współdziałania wszystkich organów spółdzielni wobec trudnych wyzwań dnia dzisiejszego.

Zgodnie z założeniami projektu, oferta szkoleniowa adresowana jest do wszystkich spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych bez względu na przynależność do związków rewizyjnych. W myśl tego projektu szkolenie to jest przeznaczone dla prezesów i członków Zarządów, członków Rad Nadzorczych, kadry obsługującej finanse spółdzielni, kadry organizującej rehabilitację i podstawową opiekę medyczną pracowników niepełnosprawnych, kadry odpowiedzialnej za sprawy kadrowe, warunki pracy i bhp, itp.Szanowne Koleżanki i Koledzy Prezesi !

W bieżącym roku zakładamy organizację 4-ch turnusów szkoleniowych: dwa wiosną i dwa jesienią. Każdy turnus powinien liczyć około 50 słuchaczy i obejmować 33 godz. wykładów i zajęć seminaryjnych realizowanych w okresie 5 dni (poniedziałek - piątek). W bieżącym roku rezygnujemy z profilowania turnusów szkoleniowych: trzy z nich są przeznaczone dla szerokiego grona kluczowej kadry spółdzielni (wymienionej wyżej), a jeden dla członków Zarządów (ze względu na specyfikę szkolenia).

Uczestnicy szkolenia będą zakwaterowani w ośrodku szkoleniowym, przystosowanym funkcjonalnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach opłaty za szkolenie uczestnicy otrzymają zakwaterowanie i wyżywienie, drukowane materiały szkoleniowe, notatniki itp. Planujemy także imprezy integracyjne i kulturalne. Każde szkolenie będzie zwieńczone uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu. Pragniemy przypomnieć, że w szkoleniu kadry spółdzielczej mamy już wieloletnie doświadczenie, a nasz Związek jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych.

Prosimy o delegowanie na szkolenia kluczową kadrę ze swojej spółdzielni. W tym celu należy wypełnić załączoną "kartę zgłoszenia na szkolenie", którą po wypełnieniu prosimy niezwłocznie przesłać na nasz adres. Delegowanym osobom wyślemy szczegółowe informacje o terminie i miejscu szkolenia, harmonogram zajęć, plan dojazdu do hotelu itp. Informacje te oraz formularz "karty zgłoszenia na szkolenie" będzie dostępny na naszej stronie internetowej www.kzrsiisn.zpchr.pl

Spółdzielnia, za osobę delegowaną na szkolenie, wnosi opłatę w wysokości 500 zł (plus VAT), wpłacaną na fundusz szkoleniowy Związku z którego będzie finansowany wymagany wkład własny oraz koszty niekwalifikowane projektu. Informujemy, że dzięki uzyskanej dotacji, zasadnicza część kosztów kwalifikowanych projektu jest finansowana ze środków PFRON.

Podobnie jak w ubiegłym roku przesyłamy również ankietę ewaluacji ex-ante. Prosimy ją wypełnić i niezwłocznie odesłać na nasz adres. Na podstawie tych ankiet opracujemy raport, który w podstawowym zakresie będzie charakteryzował branżę spółdzielczości inwalidów. Takie opracowanie będzie bardzo przydatne w naszych dyskusjach i konsultacjach z przedstawicielami rządu na temat systemowych zmian w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Raport będzie omawiany podczas zajęć szkoleniowych, będzie także przydatny w krajowych obchodach Światowego Roku Spółdzielczości jakim ONZ ogłosiło rok 2012. Jest więc ważne, aby wszystkie spółdzielnie wzięły udział w tym badaniu. Bardzo o to prosimy.

ZAPRASZAMY !


Ze spółdzielczym pozdrowieniem

Kierownik projektu
Ludwik Mizera

Prezes Zarządu
Jerzy Szreter
PLIKI DO POBRANIA:
Karta zgłoszenia na szkolenie
ANKIETA ewaluacyjna 2011/2012


Dodaj swój komentarz:
Wpisz sumę cyfr: 7 i 8

Uwaga!
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu zpchr.info i nie ponosi on odpowiedzialności za treść wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.

Możesz również skorzystać z kompleksowej obsługi doradczo - konsultacyjnej zadając pytania i uzyskując odpowiedzi od naszych konsultantów. W tym celu zapraszamy do serwisu ReklamaAktualności serwisu    Współpraca    Sondaże
Copyright © Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych